Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie  zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Drzewa- zmysły i emocje”.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. CELE

 • Wzbogacenie wyobraźni do tego stopnia, aby przyrodzie nadać cechy osobowości ludzkiej. Głównym bohaterem jawi się tu drzewo, zagajnik, las. Zielony obiekt występuje jako obserwator, mówca, słuchacz, naśladowca wrażliwego człowieka, żywo reagujący na otoczenie.
 • Konfrontacja osiągnięć plastycznych dzieci i młodzieży.

 

2. UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do uczestników wychowania pozaszkolnego, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pruszkowskiego.

  

3.WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Format pracy: dowolny.
 • Technika: dowolna, płaska.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon placówki, e-mail oraz podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nadesłana na konkurs praca nie była nigdzie publikowana i jest mojego autorstwa”.
 • Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie.
 • Uczestnik może przedstawić jedną pracę.
 • Limit prac z placówki  - nieograniczony.
 • Opłata za udział w konkursie wynosi 60,00 zł. od placówki. Wpłaty na konto: Rada Rodziców przy MDK, ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków. Bank Spółdzielczy
  w Pruszkowie 58 8016 0003 2003 0012 0000 0185 tytułem:  konkurs plastyczny.

 

4. KRYTERIA OCENY

 • Celność ujęcia tematu,
 • Oryginalność pomysłu,
 • Poziom artystyczny i techniczny,
 • Główny nacisk na ekstremalną wyobraźnię.

 

5. TERMINARZ

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury 05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 41 do 28 kwietnia 2017 r.
z dopiskiem : konkurs plastyczny „Drzewa- zmysły i emocje”.

  

6. NAGRODY:

 • Laureaci  konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.
 • Nagrody zostaną wysłane pocztą.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ocenie jury podlegać będą prace spełniające wszystkie wymogi regulaminu.
 • Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących autora i jego pracy.
 • Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni, a najciekawsze prace wezmą udział w wystawie.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie !

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 758 81 28