Często słyszymy pytania: dlaczego zatrudniacie nauczycieli? dlaczego przy MDKu jest Rada Rodziców? W Polsce obok siebie funkcjonują Miejskie i Młodzieżowe Domy Kultury. Nazwy są tak podobne, a skrót MDK nawet identyczny, trudno się więc dziwić, że wiele osób nie dostrzega między nimi różnicy. W rzeczywistości podobieństwo między Miejskim Domem Kultury i Młodzieżowym Domem Kultury sprowadza się do podobieństwa nazwy.

Prezentujemy kilka ważnych liczb podsumowujących pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018.