Załącznik

do zarządzenia nr 15/2015

Starosty Pruszkowskiego

z dnia 23.03.2015r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

na rok szkolny 2015/2016

 

Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie przeprowadza się w dniach od 30 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015., w tym:

  1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r.
  2. Termin postępowania uzupełniającego: od 16 września 2015 r. do 30 września 2015 r.
  3. Termin postępowania rekrutacyjnego do Artystycznej Akademii Dziecięcej od 30 kwietnia 2015 r. do momentu, gdy grupa będzie liczyła 12 osób.
  4. Termin składania deklaracji uczestnictwa w zajęciach MDK od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

 

STAROSTA

Zdzisław Sipiera