Załącznik do zarządzenia nr 15/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 23.03.2015 r.

  

Zasady rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

na rok szkolny 2016/2017

 

 

  1. Nabór na zajęcia do MDK Pruszków obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym od 3 lat, szkolnym, młodzież uczącą się i studiującą z terenu Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 1 września 2016. do 15 września 2016 r.
  3. Termin postępowania uzupełniającego: od 16 września 2016 r. do 30 września 2016 r.
  4. Termin postępowania rekrutacyjnego do Artystycznej Akademii Dziecięcej od 30 kwietnia 2016 r. do momentu, gdy grupa będzie liczyła 12 osób.
  5. Termin składania deklaracji uczestnictwa w zajęciach MDK: od 1 września 2016 r.  do 30 września 2016 r.
  6. Informacje dotyczące zapisów do placówki są podawane kandydatom na stronie internetowej MDK w Pruszkowie, zaś w drukowanych folderach i afiszach informacyjnych od 30 kwietnia 2016 r.  do 30 września 2016 r..

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 23.03.2015 r.
  2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie na rok szkolny 2015/2016  
  3. Zasady przyjmowania kandydatów do MDK,
  4. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach.