Młodzieżowy Dom Kultury powstał w roku 1974. W latach 1956 - 1973 istniał pod nazwą Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Jego siedzibą jest zabytkowy obiekt architektoniczny, stąd zwyczajowa nazwa - Pałacyk - funkcjonująca wśród mieszkańców Pruszkowa.

Kierownictwo MDK:

Dyrektorka Anna Łukawska-Adamczyk

Adres:

05-800 Pruszków

ul. Kościuszki 41

 

Zadaniem Młodzieżowego Domu Kultury, placówki wychowania pozaszkolnego jest : 

 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego,
 • kursy przygotowawcze do egzaminów do szkół artystycznych średnich i wyższych, 
 • organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży, 
 • prowadzenie działań profilaktyczno - terapeutycznych na rzecz dzieci ze środowisk patologicznych, 
 • działalność oświatowa i edukacyjna na rzecz społeczeństwa powiatu pruszkowskiego,
 • wspieranie postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań,
 • promowanie zdrowego trybu życia i radzenia sobie ze stresem. 

 

Priorytety w pracy MDK;

 • Intensyfikacja działań nauczycieli na rzecz współpracy z rodzicami. 
 • Promowanie najlepszych rozwiązań edukacyjnych wzbogacających ofertę edukacyjną placówki. 
 • Tworzenie i realizacja programów koncertów, spektakli, recitali na rzecz środowiska lokalnego. 
 • Wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w przeglądach, konkursach, przedstawieniach.