• Przegląd teatralny "Strefy teatru"

  REGULAMIN PRZEGLĄDU TEATRALNEGO wieńczącego projekt „Strefy teatru” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie     1.      Przegląd ma charakter powiatowy i adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych ze szkół gimnazjalnych, liceów oraz placówek kultury.2.      Cele: prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych powiatu pruszkowskiego, inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej  w grupach teatralnych, wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną. 3.      Termin: 14.06.2014 godz.10.004.      W przeglądzie można zaprezentować dowolnie wybraną przez uczestników (forma i temat)  wypowiedź teatralną,  tzn.: teatr dramatyczny, muzyczny, monodram, pantomimę, kabaret.5.      Artystyczne propozycje nie podlegają ograniczeniom. Dopuszczalnymi formami będą zarówno spektakle autorskie, jak i adaptacje.6.      Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl w oparciu o własne elementy scenografii. Zespół ma maksymalnie 15 minut (łącznie) na montaż i demontaż scenografii. Czas trwania każdego spektaklu nie może przekroczyć 30 min..7.      Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 30 maja 2014 drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztową  (decyduje data stempla) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków.8.      Przegląd wpisuje się w projekt STREFY TEATRU i będzie odbywał się w ramach Biesiady Teatralnej (godz.10:00 – przegląd grup teatralnych, 13:00 -warsztaty teatralne, 16:00 - podsumowanie projektu „Strefy teatru” – nagrody i wyróżnienia).  INFORMACJE DODATKOWE: kategorie (wiekowe, rodzajowe) zostaną ustalone w zależności od zgłoszeń, wszyscy uczestnicy proszeni są o uczestniczenie we wszystkich prezentacjach celem wymiany doświadczeń, wymiary sceny: 11m x 4,60 m - scena nie posiada elementów (statywy, stelaże, itp.) przeznaczonych do instalacji  scenografii, organizator zapewnia proste elementy scenografii (krzesła, stoliki) po wcześniejszym uzgodnieniu, organizator nie pobiera akredytacji ani opłat wpisowych.   Read More
 • „Pippi Langstrumpf – dzisiaj”

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pippi Langstrumpf – dzisiaj”     1.  Organizator:      Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie   2. Cel konkursu: prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, zachęcanie do czytania literatury, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.   3.  Uczestnicy: dzieci ze szkół podstawowych powiatu pruszkowskiego   4.  Warunki konkursu: format prac dowolny technika dowolna ilość prac nadesłanych - maksymalnie do 10 prac z danej placówki, każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę, prace nadesłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie: (imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres szkoły lub placówki ewentualnie adres             zamieszkania).   4.  Termin nadsyłania prac plastycznych : Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać  w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, do dnia 22.05. 2015  na adres:              Młodzieżowy Dom Kultury              Ul. T. Kościuszki 41              05-840 Pruszków Na opakowaniu należy podać nazwę konkursu.   5.  Ocena prac: Komisja dokona oceny prac plastycznych, przyznając nagrody i kwalifikując prace  na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:              klasy  0 –III              klasy  IV – VI   6.  Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu i  termin wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej do 29.V.2015   7.  Uwagi: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych. Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów. Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 22 758 81 28 Read More
 • 1
 • 2

Fascynacje 2016

PROTOKÓŁ
XX TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „FASCYNACJE” -
 „A TO POLSKA WŁAŚNIE”.

 

 

Eliminacje centralne Turnieju Recytatorskiego poprzedzone eliminacjami szkolnymi odbyły się 6 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00
W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 6 szkół powiatu pruszkowskiego.

Uczestników oceniała komisja w składzie: Grzegorz Zegadło (dyrektor Książnicy Pruszkowskiej), Lusia Ogińska (poetka, pisarka, dramatopisarka) i Joanna Kozłowska (muzyk, muzykolog).

 

W kategorii recytacji indywidualnych jury przyznało:

I   NAGRODĘ
Magdalenie Wójcik z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie
recytatorkę przygotowała p. Elżbieta Kułak

II  NAGRODĘ
Wiktorii Grzegorczyk z Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie
recytatorkę przygotowała p. Agnieszka Górecka

III  NAGRODĘ
Aleksandrze Obryckiej z Gimnazjum nr 2 w Brwinowie
recytatorkę przygotowała p. Anna Wierzchowska-Goyke

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali :

Anna Kraciuk z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie,
recytatorkę przygotowała p. Elżbieta Kułak

Ernest Drobny z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie,
recytatora przygotowała p. Ewa Kowalska

Maciej Piotrowski z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie,
recytatora przygotowała p. Ewa Kowalska

Marta Ratajczyk z Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie,
recytatorkę przygotowała p. Urszula Teresiak

 

Jury przyznało równorzędne NAGRODY ZESPOŁOWE dla:

Grupy teatralnej z Gimnazjum nr 2 w Brwinowie w składzie:
Kamila Fijałkowska, Dawid Bajszczak, Michał Żebrowski, Martyna Szamota i Laura Marszałek.
Grupę przygotowała p. Beata Wiśniewska

oraz Grupy teatralnej z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie w składzie:
Jacek Adachowski, Maciej Buczak, Natalia Jarczewska, Julia Kępka, Małgorzata Radziwonka.
Grupę przygotowała p. Kinga Malisz

 

W tym roku w Młodzieżowym Domu Kultury już po raz dwudziesty odbył się TURNIEJ RECYTATORSKI "FASCYNACJE", którego pomysłodawcą jest p. Gerard Położyński . Jury podkreślało bardzo dobre przygotowanie uczestników jubileuszowej edycji oraz ogólnie wysoki poziom prezentacji, zarówno indywidualnych, jak i krótkich form teatralnych. Dziękujemy wszystkim uczniom, a także nauczycielom,
bez zaangażowania których nasz Turniej nie mógłby istnieć przez tyle lat.

 

Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, 
a także wzięli udział w koncercie laureatów; pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbyło się 9 grudnia 2016 
o godzinie 16:00

 

 

 

 

XX TURNIEJ RECYTATORSKI „FASCYNACJE”

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie serdecznie zaprasza młodzież i nauczycieli prowadzących do udziału w dwudziestej już edycji Turnieju Recytatorskiego „Fascynacje”.

Tegoroczny konkurs nosi tytuł: „A to Polska właśnie”.

1. Terminarz działań:

 • Eliminacje szkolne do 25 listopada 2016
 • Nadsyłanie zgłoszeń do 30 listopada 2016
 • Eliminacje centralne w MDK – 6 grudzień 2016, godz. 11:00
 • Koncert laureatów – 9 grudzień 2016, godz. 16:00

2. Założenia programowe:

Rok 2016 to 1050 rocznica Chrztu Polski, a także jeden rok z wielu, w którym dokonują się wielkie zmiany polityczne. Stąd konieczność sięgnięcia do poezji i prozy powstałej w różnych epokach, ale podejmującej problematykę postaw patriotycznych, oceniającej różne sposoby widzenia społeczeństwa polskiego przez twórców, ich zaangażowania w życie społeczne kraju, a także siłę działania często posuniętą aż do oddania życia za swoją ojczyznę.
Wierzymy, że nauczyciele i młodzi wykonawcy, z ogromnego zasobu literatury wybiorą najciekawsze teksty, które w ich interpretacji przerodzą się w apel o właściwe rozumienie patriotyzmu nie tylko w stosunku do kraju, ale i swojej małej ojczyzny, regionu, wsi
czy miasta. Wielu autorów dużą część swojej twórczości  poświęca wierze, która pomagała przetrwać w ciężkich czasach, kierowała szlachetnymi postępkami, a także niosła radość
z życia dla kraju i bliskich.

Młodzieżowy Dom Kultury w ramach swojej działalności służy pomocą w doborze repertuaru.

 

 

    3. Zasady organizacyjne:

 • Turniej Recytatorski „Fascynacje” adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu pruszkowskiego,
 • Młodzież może uczestniczyć  w indywidualnym konkursie recytacji tekstów wybranych lub w scenach zbiorowych (do 5 osób) prezentujących dialogowane teksty jednego lub kilku autorów tworzące specjalną dramaturgię,
 • Osoby występujące mogą posłużyć się elementami kostiumów czy rekwizytów,
 • Czas trwania recytacji nie powinien przekroczyć 12 minut,
 • Szkoła po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych typuje do eliminacji centralnych  trzy punkty programowe,
 • Wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych  otrzymują dyplomy, zaś laureaci nagrody książkowe,
 •  Nauczyciele pracujący z młodzieżą otrzymują specjalne podziękowania , a szkoły dyplomy pamiątkowe,

Zgłoszenia należy przesyłać na nr fax  22 758 81 28 lub adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz kartę zgłoszenia