TWÓRCZY KLUB ARTYSTÓW PLASTYKÓW "SZTUKA"

Działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie ul. Kościuszki 41
tel/fax: 22 758 81 28 www: palacyk.pl.pl

Do Twórczego Klubu Artystów Plastyków "SZTUKA" działającego przy MDK "PAŁACYK" w Pruszkowie należą zarówno artyści pochodzący z różnych artystycznych  środowisk  jak też twórcy niezależni. Uczestnicy zajmują się od lat poszukiwaniem piękna w każdej postaci i przekazywaniem  tego w najciekawszej formie wypowiedzi. Dążeniem Klubu dla dorosłych jest wysoki poziom artystyczny. Członkowie Klubu uczestniczą w licznych wystawach zbiorowych, indywidualnych oraz plenerach w kraju czy za granicą. Pomimo wzajemnego oddziaływania, rozwój każdego z artystów to droga indywidualna. Różnorodność artystycznych cech poszczególnych twórców jest tak duża, iż stanowi to grupę o dużym znaczeniu społecznym, co wzbogaca  inne środowiska w  regionie a nawet w kraju. Klub jako ewenement talentów i jako regionalna bohema o tak dużych możliwościach stanowi swoisty ewenement kulturowy.  Duże uznanie, medialność  i poparcie otrzymuje od władz Starostwa Powiatu. Wyjątkowość członków określa się poprzez ocenę  indywidualizmu co z kolei  ujawnia odrębną oryginalną drogę twórczą na tle instytucji jaka reprezentują. W/w ugrupowanie wspiera promowanie sztuki oraz usprawnia realizację wystaw czy ekspozycji nie tylko w Polsce. Pomaga zmagać się z różnorodnością oczekiwań i wyobrażeń każdego z artystów ale też i odbiorców.

 Uczestnictwo w plenerach Klubu Art. Pl. Sztuka:

    1. Kazimierz Nad Wisłą
    2. Pruszków: Stadion ZNICZ
    3. Ojców
    4. Hiszpania
    5. Krasnobród
    6. Grecja
    7. Nałęczów
    8. Włochy
    9. Busko Zdrój
    10. Nicea
    11. Grecja
    12. Włochy
    13. Pruszków
    14. Chorwacja
    15. Pyzówka pod Zakopanem
    16. Białka

 

 Udział w wystawach Klubu Artystów Plastyków SZTUKA:

    1. Klub ABC, Pruszków, wystawa inauguracyjna. 2001
    2. Stadion ZNICZ Pruszków 2002 "Sport w malarstwie"
    3. Galeria PSM przy ul. Hubala w Pruszkowie: "OJCÓW 2004"
    4. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie: "NASZE MIASTO, NASZE OKOLICE' - 2005.
    5. Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie "POKAZ"-2005
    6. Poplenerowe prezentacje: "KAZIMIERZ NAD WISŁĄ"-2005
    7. "KLUB SZTUKA W KRASNOBRODZIE"- Krasnobród 2005
    8. Artystyczny udział na rzecz miasta: "KONIEC LATA"-2005
    9. Miejska Pływalnia Kąpielowa KAPRY: "HISZPAŃSKO FRANCUSKIE REMINISCENCJE" -Pruszków 2005
    10. Galeria AKTYN: "SPOTKANIA" - Warszawa 2006
    11. Miejski Ośrodek Kultury: "MONOLOG ZE SZTUKĄ"-Milanówek 2006
    12. Poplenerowa Wystawa "Nałęczów 2006"
    13. Pruszków "Pałacyk" - "Prezentacje otwartych drzwi" 2006
    14. Galeria Spółdzielczego Klubu PSM przy ul. Niepodległości w Pruszkowie: "Grecja 2006"
    15. Coroczna wystawa w Gal. Miejskiej Pływalni Kąpielowej KAPRY pt "Obraz pod choinkę" 2007
    16. Warszawa, Dom Kultury "Włochy' miejscowa Galeria.: "Cykl wystaw autorskich" 2007-2008
    17. Pruszków - ekspozycja mal. pt. "Pruszkowski portret" w Salonie Urzędu Stanu Cywilnego 2008
    18. Warszawa- Galeria "U Moliera"- wystawa mal. pt. "Art przemysł, przyjdź i przemyśl" 2008
    19. "Zapach ziemi i ogrodów " wystawa w Galerii Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszkowie 2009
    20. Hotel VICTOR, Pruszków- prezentacja obrazów na Forum ekonomistów
    21. Miejski Ośrodek Kultury, Piastów - "Czerwień i purpura" 2009
    22. Warszawa - Teatr: " SYLWETKI" 2010-02-01
    23. Warszawa galeria Aktyn - " Tylko nie kicz" - 2010-02-01
    24. Galeria Urzędu Stanu Cywilnego, Pruszków - " Portret" 2010-02-01
    25. Galeria MDK , Pruszków- wystawa- „ Razem i osobno”- 2012
    26. Fuzja IV wystaw w Pruszkowie z okazji założenia Klubu Art. Pl. SZTUKA-2013
    27. Wielka Aukcja w Warszawie, obrazów z Salonu Pruszkowskiego na rzecz Domu Aktora w  Skolimowie.

 

oraz liczne po konkursowe wystawy środowiskowe jak też wystawy indywidualne poszczególnych członków Klubu "Sztuka"