ZESPOŁ FOLKLORYSTYCZNY

„KUMY”

 

Działający przy Młodzieżowym Domu Kultury.

Spotkania odbywają się w środy w godz. 10:00 – 12:00.