Przygotowujemy do egzaminów na ASP oraz innych szkół i uczelni plastycznych.


Nasze koło plastyczne bierze udział w licznych konkursach, prezentacjach czy pokazach nowych form  artystycznej wypowiedzi. 

Profesjonalne i wysoce zawodowe prowadzenie zajęć plastycznych we wszystkich dziedzinach sztuk plastycznych i dla wszystkich grup wiekowych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceów ogólnokształcących, studiów.

Nauczanie i warsztaty obejmują wszystkie dziedziny sztuki warsztatowej, czysto artystycznej min. : malarstwo, rzeźba, rysunek grafika, tkanina oraz nowe formy wypowiedzi jak np. instalacje, performance czy kompozycje oraz możliwości multimedialne.
Prowadzenie zajęć z pełnym przygotowaniem do egzaminów o profilu artystycznym, na wyższe uczelnie takie jak Akademie Sztuk Pięknych, licencjaty i inne uczelnie o charakterze twórczym.
Udzielanie porad, konsultacji, korekt i sprawdzianów, pomoc w decyzyjności czy też ostatecznym wyborze zawodu artysty. Możliwości organizowania plenerów, wystaw i prezentacji.
Nauka samooceny, zdrowego samodzielnego opiniowania czy  innych wartościujących ocen.
Na bazie wstępnej wiedzy z dziedziny kultury mądra ocena i krytyka prac kolegów oraz mistrzów.
Porady w dziedzinie literatury zawodowej: książki, albumy, slajdy, programy i adresy stron internetowych.
W zakresie podstawowych technik, pełny dostęp do materiałów plastycznych
Realizacja licznych konkursów i zadań min. jubileuszowych.

W ramach zajęć plastycznych odbywa się całoroczny konkurs plastyczny, "Nagroda miesiąca" oraz "Grand prix" z nagrodami.