język rosyjski

środa 16:30 - 18:00
piątek 16:00 - 17:30

 

zapisy 22 758 81 28
  509 780 484

 

W zajęciach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i liceum.

Realizuję program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonym przedmiocie,

  • udzielam pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb,
  • tworzę dobry klimat,
  • uczę współdziałania w zespole,
  • inspiruję członków zespołu do nowych rozwiązań i metod pracy,  pomagam w ich realizacji,
  • zachęcam uczniów do udziału w konkursach, turniejach, prezentacjach,
  • wzbogacam własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej.

 

Małgorzata Woroniecka