W zajęciach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i liceum.

P. Małgorzata Woroniecka realizuje program kształcenia, wychowania i opieki

w powierzonym przedmiocie, udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych

w oparciu o rozpoznanie potrzeb, tworzy dobry klimat, zachęca uczniów do udziału

w konkursach, turniejach, prezentacjach.